Onze aanpak

/Onze aanpak
Onze aanpak2022-01-06T12:05:57+01:00

De 5 stappen van Epicor.

Om een duidelijk implementatiepad uit te stippelen en heldere verwachtingen te scheppen bij alle betrokkenen gedurende dit implementatietraject, is het van belang een goede planning te voeren. Deze planning doorloopt de 5 fases van de Epicor Signature Methodology.

De voorbereidende fase

Bepaling van de voorwaarden en de scope.

De planningsfase

Projectinitiatie met de bestaande processen van de organisatie als richtlijnen.

Ontwerpfase

Epicor ERP wordt ingericht en de processen krijgen zo vorm in de digitale omgeving.

Validatiefase

Na het inrichten wordt er uitvoerig getest. Lopen alle processen soepel? Kunnen alle gebruikers er mee uit de voeten?

Implementatiefase

Zodra Epicor ERP is ingericht kan deze live. Maar niet voordat de gebruikers gedegen zijn getraind en er zelf mee aan de slag kunnen. Nadat de ERP live is, volgt er nog een evaluatie.

De Scherpthe benadering.

Scherpthe heeft een jarenlange ervaring met Epicor ERP. Zowel met implementaties bij nieuwe gebruikers als upgrades bij bestaande Epicor gebruikers. Bij Scherpthe geloven we in Epicor. De software heeft zich al bewezen bij een grote diversiteit aan bedrijven met uiteenlopende processen en verschillende mensen.

Aan de Epicor Signature Methodology voegt Scherpthe haar scenario aanpak toe. De voortgang van het project wordt gemonitord, de samenwerking bevorderd en er wordt constant gewerkt aan verbetering.

Op dag 1 van de implementatie zullen uw mensen al vertrouwd raken met de toekomstige omgeving en één of meerdere processcenarios in Epicor uitvoeren.

Uitgewerkte scenario’s volgen elkaar steeds sneller op in oplevering aan de eindgebruiker. Bij deze aanpak wordt kwaliteit gewaarborgd en waar nodig kan er snel worden bijgestuurd.

Door groei, een veranderende markt en grillige klantwensen veranderen uw scenario’s en worden er soms nieuwe of aanvullende processen geboren. Dat houdt in dat u als gebruiker extra functionaliteiten wil gaan inzetten. Wij willen dat onze relaties zelfredzaam zijn zodat zij zelf in de toekomst nieuwe functionaliteiten kunnen gaan toepassen. Dat vraagt om een pragmatische aanpak. Een aanpak die onze relatie leert zelf uit te voeren, zonder steeds externe ondersteuning in te moeten schakelen.

Vraag een demo aan.

Gratis demo aanvragen

– of –

Afspraak met consultant